Rejestracja do LPIH

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pełnienia zadań kierownika lokalnego biura informacji handlowej na statusie uczestnika projektu „Akceleratory Biznesu Studentów”

Miejsce wykonywania zadań
województwo
gmina
Dane osobowe
pierwsze imię
nazwisko
płeć
data urodzenia (dd-mm-rrrr)
Kontakt
email
dodatkowy email
Adres zameldowania
miejscowość
ulica
gmina
województwo
kod pocztowy
Wykształcenie
rodzaj ukończonej szkoły
nazwa ukończonej szkoły
rok ukończenia szkoły (yyyy)
Dodatkowe informacje
umiejętności
języki obce
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na wykonywanie przez biuro projektu „Akceleratory Biznesu Studentów” wszelkich działań związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, w tym danych szczególnie chronionych i wszelkich innych informacji przekazywanych przeze mnie w celu rekrutacji, oraz dokumentacji przebiegu studiów. Dlatego wiem o celu zbierania tych danych, prawie dostępu do ich danych oraz możliwości ich usunięcia lub korekty (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.)
Weryfikacja
 
COPYRIGHT © 2005-2020 TORN Sp. z o.o.
powered by jPALIO